From the recording Hockus Kockus MusikKalas

In cart Not available Out of stock

Music and original English lyric by Lois Skiera-Zucek, Swedish lyric by Barbara Helsingius.
P. 2019 Beem Records
© 1991, 1992, 1996 Westward Horn Music (BMI)
© 1996 Bianca Morales Productions Oy (Teosto /n©b)
email: merja.partanen(at)bmp.inet.fi

Lyrics

Vi litar på framtiden
- It’s Everyone’s World -
Musik och engelsk text Lois Skiera-Zucek,
svensk text Barbara Helsingius

Det är du, det är jag,
det är vi som bestämmer en dag
hur vår värld skall se ut
och fatta rätt beslut -
vi litar på framtiden,
vi tror på allt gott igen
och på vänskapen

Vi vill fred på vår jord,
vi vill närhet och kärlekens ord,
bara hjälpa och ge
och en hel värld skall se
att vi litar på framtiden
på trohet och friheten
och på sanningen.

Var än vi lever år vår uppgift likadan:
bevara det vi fått av vår natur.
Vad blir väl kvar för oss om allt försvann,
om borta är växter och djur?

Kom och räck din hand,
räck den långt över hav, över land.
Lär dem att förstå
att tillsammans skall det gå
vi litar på framtiden,
vi tror på allt gott igen
och på vänskapen

Det är du, det är jag
det är vi som bestämmer en dag
hur vår värld skall se ut
och fatta rätt beslut -
vi litar på framtiden,
vi tror på allt gott igen
och på vänskapen
It's Everyone's World
Music and lyric by Lois Skiera-Zucek,
Finnish lyric by Merja Partanen & Bianca Morales, Swedish lyric by Barbara Helsingius

It’s everyone’s world.
We’re sharing the land and the sea.
It’s everyone’s world.
There’s room for you and me.
We can all be friends,
every single boy and girl.
It’s everyone’s world.

Our world must have peace.
We can’t go on hurting our friends.
Our world must have love;
a love that never ends.
Open up your heart,
every single boy and girl.
It’s everyone’s world.

The gifts that nature freely gives can’t be misused.
The hope for Earth rests in our hands.
We must work together to protect all life.
Our precious water and land.

We must help the Earth.
We’re wasting too much every day.
We’re killing its’ life.
Don’t let it slip away.
Let us save the children,
every single boy and girl.
It’s everyone’s world.

It’s everyone’s world.
We’re sharing the land and the sea.
It’s everyone’s world.
There’s room for you and me.
We can all be friends,
every single boy and girl.
It’s everyone’s world.

© 1991, 1992, 1996 Westward Horn Music (BMI)
© 1996 Bianca Morales Productions Oy (Teosto /n©b)