Bianca Morales & Grani Jazz Quintet uppträdet på Suomi Loosi 100-årsfesten på Riddarhuset i Helsingfors. Tillställiningen är privat och enbart för föreningens medlemmar.